Destek Hizmetleri ve İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

Görevlerimiz

 • Eğitim merkezi faaliyetlerine ilişkin mali hizmetleri yürütmek.
 • Eğitim merkezi bina, tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin her türlü idarî hizmeti yürütmek.
 • Eğitim ve öğretim faaliyetleri için gerekli araç gereç, malzeme ve donanımı temin etmek ve bunların bakım ve onarımını sağlayarak kullanıma hazır hâlde tutmak.
 • Eğitim merkezi faaliyetleri için gerekli mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek.
 • Eğitim merkezi müdür, müdür yardımcısı ve personelinin her türlü özlük iş ve işlemlerini yürütmek ve kayıtları güncellemek.
 • Eğitim merkezi personelinin disiplin iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Eğitim merkezinde ders veren öğretim görevlilerinin disiplin iş ve işlemlerini, özel mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütecek olan birimlere bilgi vermek.
 • Eğitim görenlerin kabul ve kayıt işlemleri ile izin, rapor, disiplin ve benzeri özlük iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek.
 • Kütüphane hizmetlerini yürütmek.
 • Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek.
 • Arşiv ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek.
 • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
 • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Adres

Çapanoğlu Mahallesi, Nilüfer Sokak No:4 Merkez/YOZGAT

Telefon

0 (354) 502 26 76 - 77

Faks 0(354) 502 26 64

E-Posta

yozgatpemisaretadalet.gov.tr