Eğitim Plan ve Program Şube Müdürlüğü

Görevlerimiz

  • Öğretim Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.
  • Yıllık eğitim plan taslağını hazırlamak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
  • Yıllık eğitim planı doğrultusunda program geliştirme çalışmaları yapmak ve Öğretim Kuruluna sunmak.
  • Konferans, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Yurt içi veya yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşların talepleri üzerine, eğitim merkezlerinin hizmetlerinden faydalanması uygun görülenlerle ilgili Başkanlıkça alınan kararlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Başkanlıkça hazırlanan veya dâhil olunan projeler kapsamında eğitim merkezinin görev alanına giren konularla ilgili her türlü faaliyeti yürütmek.
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası nitelikte proje taslakları hazırlamak.
  • Eğitim merkezi dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği kapsamında gerekli çalışmaları yürütmek.
  • Eğitim merkezi müdür veya müdür yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Adres

Çapanoğlu Mahallesi, Nilüfer Sokak No:4 Merkez/YOZGAT

Telefon

0 (354) 502 26 76 - 77

Faks 0(354) 502 26 64

E-Posta

yozgatpemisaretadalet.gov.tr