Görevlerimiz

                                         

 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL EĞİTİM MERKEZLERİ VE EĞİTİM KURULUNUN KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Merkezinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Madde 11/1 bendinde Eğitim Merkezimizin görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

  • Eğitim görenlerin, eğitim merkezinin hedef ve ilkeleri doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak.
  • Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarının, ilgili kurum ve birimlerle eşgüdüm içinde uygulanmasını sağlamak.
  • İhtiyaç duyulan konularda eğitim programları hazırlamak, geliştirmek ve Başkanlığa sunmak.
  • Başkanlık tarafından hazırlatılan veya uygun görülen, eğitim ve öğretime ilişkin materyal ve diğer dokümanları bastırmak ve eğitim görenlere dağıtmak.
  • Eğitim görenlerin işbaşında eğitimlerine yönelik koordinasyonu sağlamak.
  • Yurt içi ve yurt dışındaki benzeri eğitim merkezleri veya ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak amacıyla Başkanlıktan talepte bulunmak.
  • Başkanlık tarafından uygun görülmesi koşuluyla konferans, seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
  • Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemek.
  • Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile diğer hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tüm tedbirleri almak.
  • Başkanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Adres

Çapanoğlu Mahallesi, Nilüfer Sokak No:4 Merkez/YOZGAT

Telefon

0 (354) 502 26 76 - 77

Faks 0(354) 502 26 64

E-Posta

yozgatpemisaretadalet.gov.tr